Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Plans locals d’Ocupació de la Diputació de Barcelona 2023

Escoltar

Plans locals d’Ocupació de la Diputació de Barcelona 2023

L'Ajuntament de Mataró ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona per a la contractació de 20 persones en situació d'atur. El programa està adreçat a contractar de forma temporal persones en situació d'atur, per realitzar obres i serveis d'interès públic a Mataró.

 

Selecció dels participants del Programa

Aquesta modalitat té per finalitat el desplegament de plans locals d'ocupació, mitjançant la contractació laboral de persones aturades, per part de les administracions públiques locals.

El programa de Plans Locals d'Ocupació 2023 de la Diputació de Barcelona té com a objectius:

 • Millorar l'ocupabilitat de les persones aturades.
 • Afavorir la contractació de determinats col·lectius en funció de les característiques de cada territori.
 • Cobrir necessitats de l'ens local pel que fa a la prestació dels serveis públics.

Són persones beneficiàries dels ajuts atorgats als ens locals destinataris les persones aturades i, amb caràcter específic, aquelles que es troben en col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Aquest programa ofereix 20 contractes laborals a l'Ajuntament de Mataró, dos de vuit mesos, set de sis mesos, vuit de cinc mesos i tres de tres mesos de durada, tots ells a jornada completa excepte els tres últims que seran a temps parcial (75% de la jornada).

Els 20 contractes estan destinats a la realització de treballs d'interès públic i caràcter social, per a persones demandants d'ocupació no ocupades.

RESULTATS DEFINITIUS

 • Auxiliars d’Informació Turística (3 vacants)
 • Tècnic/a especialista serveis personals – Integradors/es socials (2 vacants)
 • Tècnic/a especialista de suport – Auxiliar de Màrqueting (1 vacant)
 • Auxiliars de serveis – Agents cívics nocturns (8 vacants)
 • Auxiliars d’Informació (2 vacants)
 • Auxiliars de serveis – Conserges (2 vacants)
 • Tècnic/a mitjà d’Ocupació (2 vacants)

NOTA: Les persones seleccionades provisionalment han de mantenir la mateixa situació que li va donar accés al procés de selecció, fins al dia de la contractació (DONO renovat).

En cas que la situació de la persona seleccionada provisionalment canviï i deixi de complir els requisits del Programa, les posicions de la llista s’actualitzaran, prèvia comprovació.

 

CRITERIS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL

Consulta els criteris generals i específics de selecció de personal per a la present convocatòria del programa Plans Locals d’Ocupació de la Diputació de Barcelona: Consulta el document

 

Requisits d'accés i derivació de persones candidates

Les persones participants en el procés de selecció seran derivades per l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i podran inscriure’s, si s’escau, a les ofertes de treball publicades a la borsa de treball del SOM reunint els següents requisits:

 • Tenir el perfil professional requerit (experiència laboral i/o formació)
 • Trobar-se inscrit/a a les oficines del SOC com a demandant d'ocupació no ocupat/da

Les persones interessades poden accedir a aquestes ofertes mitjançant l’Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (telèfon 900 800 046).

Procés selectiu

Les diferents fases del procés de selecció seran les següents:

 • Presentació de les ofertes a l'Oficina de Treball del SOC i publicació de les ofertes a la Xarxa Xaloc (si s’escau).
 • Filtre i derivació de persones candidates des del SOC al Servei d’Ocupació de Mataró (SOM).
 • Convocatòria de les persones candidates que reuneixen els requisits per a la realització d’entrevistes.
 • Recopilació de documentació per a complimentar els expedients de les persones candidates.
 • Valoració d’entrevistes i revisió de documentació.
 • Publicació de resultats provisionals del procés selectiu.

DATES PREVISTES PROCÉS SELECTIU:

Les persones seleccionades s’incorporaran el proper 1 de juliol de 2023. Les entrevistes, doncs, estan previstes que s’iniciïn el 23 de maig i que finalitzin la primera setmana de juny 2023.

En cas de necessitat de substitució d’un/a participant, es contactarà amb la següent persona de la llista de suplents, per ordre estricte de puntuació.

En cas d’exhaurir la llista de suplents, el SOM haurà de publicar una nova oferta a l’Oficina de Treball del SOC i obrir un nou procés de selecció.

Els resultats del procés de selecció es podran consultar al Web del SOM www.mataro.cat/ocupacio també al taulell d’anuncis de l’edifici del Servei d’Ocupació de Mataró (c. Francisco Herrera, 70).

DIBA-Logo.jpg                   xgl.png
 
“El present contracte està finançat en tot/part amb càrrec a l’ajut atorgat en el marc dels Plans Locals d’Ocupació 2023 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el corresponent règim.”