Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Declaració d'accessibilitat

Escoltar

Declaració d'accessibilitat

Introducció

L'Ajuntament de Mataro s'ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic , pel qual es trasposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre del 2016 .

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web Ajuntament de Mataro , excloent-ne els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 1. Manca de conformitat amb Reial Decret 1112/2018

  1. És possible que hi hagi algun reproductor de vídeo que no disposa d'una manera d'operació que permeti mostrar els subtítols existents [requisit número 7.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reproducció de subtítols]

  2. És possible que l'usuari no pugui adaptar les característiques dels subtítols als requisits individuals. [requisit número 7.1.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Característiques dels subtítols]

  3. Alguna pàgina incorpora reproductor de vídeo que no disposa d'una manera per seleccionar i reproduir audiodescripcions disponibles [requisit número 7.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reproducció d'audiodescripció]

  4. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual].

  5. Alguns vídeos gravats poden no contenir subtítols [requisit número 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Subtítols (gravats)].

  6. Alguns vídeos pregravats al lloc web no disposen d'audiodescripció o mitjans alternatius [requisits número 9.1.2.3 i 9.1.2.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Audiodescripció o mitjans alternatius (gravat)].

  7. En alguna pàgina la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022 D'informació i relacions].

  8. En alguns formularis, el camp d'entrada que recopila informació sobre l'usuari no té identificat el propòsit [requisit número 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Identificació del propòsit d'entrada].

  9. En alguna pàgina s'ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual [requisit número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Ús del color].

  10. En alguna pàgina la relació de contrast en text podria no ser almenys 4.5:1 [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contrast mínim].

  11. En alguna pàgina, el contrast dels components d'interfície d'usuari i d'objectes gràfics podria no arribar al 3:1 amb els colors adjacents [requisit número 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contrast no textual].

  12. En alguna pàgina hi ha contingut que pot aparèixer o desaparèixer en passar el punter del ratolí per sobre o rebre el focus del teclat [requisit número 9.1.4.13 de la norma UNE-EN 301549:2022 .

  13. De manera puntual alguna informació en moviment automàtic no disposa de controls per pausar, controlar o amagar la informació [requisit número 9.2.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Posar en pausa, aturar, amagar].

  14. De manera puntual algun enllaç podria no tenir definit el propòsit específic de manera textual [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Propòsit dels enllaços].

  15. La ubicació del focus no és sempre visible quan es navega amb teclat [requisit número 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2022 Focus visible].

  16. Hi ha continguts o frases dins de la pàgina l'idioma de la qual no es pot determinar per programa [requisit número 9.3.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Idioma de les parts].

  17. De manera puntual podria existir algun error d'entrada en algun camp/formulari del qual no es notifiqués a l'usuari el suggeriment per solucionar-ho [requisit número 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Suggeriment davant d'errors].

  18. En alguna pàgina els components d'interfície d'usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor ].

  19. En alguna pàgina els missatges d'estat podrien no estar determinats mitjançant programació mitjançant funcions o propietats [requisit número 9.4.1.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Missatges d'estat].

  20. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 10.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual].

  21. En algun document la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit número 10.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022 D'informació i relacions].

  22. Algun document no té definit per programa almenys una seqüència correcta de lectura [requisit número 10.1.3.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Seqüència significativa].

  23. En algun document alguns elements no tenen el focus del teclat [requisit número 10.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Teclat].

  24. Puntualment algun document podria no tenir identificat el títol de la pàgina [requisit número 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Titulat de pàgines].

  25. De manera puntual algun enllaç podria no tenir definit el propòsit específic de manera textual [requisit número 10.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Propòsit dels enllaços].

  26. En alguna pàgina no s'indica el llenguatge per defecte que es fa servir [requisit número 10.3.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Llenguatge de la pàgina].

  27. En algun document els components d'interfície d'usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat [requisit número 10.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor ].

  28. La documentació del producte pot no estar completament en formats accessibles [requisit número 12.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Documentació accessible].

  29. Hi pot haver documentació subministrada pels serveis de suport que no estigui en un format accessible [requisit número 12.2.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Documentació accessible].

 2. Càrrega desproporcionada

  1. No s'aplica.

 3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

  1. Poden existir fitxers d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d'accessibilitat. Tot i que s'ha procurat que la majoria sí que ho compleixin.

  2. Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats per l'Ajuntament de Mataro o que no estiguin sota el seu control, com ara fitxers ofimàtics.

  3. Poden existir fitxers pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el dia 11/04/2024.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per Everycode el dia 01/04/2024.

Última revisió de la declaració: 11/04/2024

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.

 • Transmetre altres dificultats daccés al contingut.

 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web.

Per a aquestes comunicacions teniu disponibles aquests canals de comunicació:

Acord a l'article 10.2.b del RD 1112/2018, també podeu presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.

 • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:

  • Continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4.

  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d'informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Les sol·licituds dinformació accessible i queixes es poden presentar a través de formulari , així com de la resta dopcions recollides a la Llei 39/2015, de 1 doctubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, les queixes i les sol·licituds d'informació accessibles seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Mataro.

Procediment de reclamació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l'article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada mitjançant formulari d'Ajuntament de Mataro, així com a la resta d'opcions recollides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable dAccessibilitat de lAjuntament de Mataro.

Contingut opcional

L'Ajuntament de Mataro ha incorporat al seu lloc web la plataforma d'accessibilitat web universal inSuit . Un servei que millora automàticament l'accessibilitat i la usabilitat de la pàgina web, fent-la més accessible i inclusiva .

Per activar la plataforma inSuit a la web de l'Ajuntament de Mataro: cal activar la pestanya d'inSuit inserida a la banda esquerra (EINES D'ACCESSIBILITAT).

Activació d'inSuit

L'usuari rebrà des del web els ajuts tècnics que us permetran navegar de manera adaptada a les vostres necessitats i preferències.Ajuts tècnics d'inSuit

Ajuda tècnica

Dirigida a:

Navegació amb teclat

Dirigida a:

Persones invidents. Permet escoltar una locució del contingut de la pàgina i navegar amb el teclat fent servir balises numèriques.

Navegació per a visió reduïda

Dirigida a:

Persones amb visió reduïda. Permet magnificar el contingut de les pàgines, ajustar contrastos i facilitar la lectura a persones amb dislèxia.

Ordres de veu

Dirigida a:

Persones amb discapacitat motriu. Accés a tot el contingut de la pàgina a través de senzilles ordres de veu.

Navegació amb Sons

Dirigida a:

Persones amb discapacitat motriu que tenen afectada la parla. Permet la navegació emetent qualsevol tipus de sons, mitjançant una escombrada de les opcions disponibles.

Navegació amb Polsador

Dirigida a:

Persones amb discapacitat motriu severa. Navegació utilitzant qualsevol tecla del teclat com un únic polsador, mitjançant un escombrat de les opcions disponibles.

Navegació senzilla amb botons

Dirigida a:

Persones amb discapacitat cognitiva i gent gran. Navegació senzilla mitjançant el ratolí amb elements visuals destacats i botons virtuals.

Navegació senzilla amb text gran

Dirigida a:

Persones grans o amb poques competències digitals . Navegació utilitzant el ratolí que permet augmentar la mida del punter, ressaltar enllaços, canviar el contrast del color, fer zoom sobre el contingut i l'estructura, canviar a una tipografia més llegible o especial per a dislèxia, i botons de conversió de text a veu en el contingut textual.

Aquests són alguns dels ajuts que permeten a persones amb discapacitat accedir a tota la informació publicada en qualsevol format dins de la nostra web: PDFs, imatges, vídeos, àudios, taules, etc., a més de permetre emplenar formularis de forma accessible.